Disclaimer voor www.miekeverhaarwebshop.nl Mieke Verhaar (Kamer van Koophandel: 27365387), hierna te noemen Mieke Verhaar, verleent u hierbij toegang tot www.miekeverhaarwebshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Mieke Verhaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Mieke Verhaar spant zich in om de inhoud van www.miekeverhaarwebshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.miekeverhaarwebshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mieke Verhaar. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.miekeverhaarwebshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mieke Verhaar. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.miekeverhaarwebshop.nl. Mieke Verhaar oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.miekeverhaarwebshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mieke Verhaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mieke Verhaar en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mieke Verhaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.